Tag Archives: Làng Cổ Đường Lâm

Du lịch Làng cổ Đường Lâm

Phượt Đường Lâm

Đi Đường Lâm ntn? | Đặt Ăn trưa Xung quanh Hà Nội có rất nhiều điểm để đi trong một ngày. Và một trong số những điểm đáng đi nhất đó là Làng Cổ Đường Lâm. Một ngôi làng cổ kính với nhiều mái nhà ngói đỏ xưa cũ. Sẽ khá nhiều người thấy làm….