Rủ rê Du Lịch Bụi Nga Mùa lá vàng tháng 10/2019 Du lịch Nhật Bản Tự túc – Mùa Thu 11/2019 – 7 ngày Kyoto, Osaka, Tokyo, Phú Sĩ Lập Team Du lịch Hy Lạp – Pháp – Ý 10/2019 Rủ Rê đi – Hàn Quốc Mùa Thu 10/2019 – 5 Ngày 5 Đêm