Tag Archives: quốc kỳ của nga

Cờ Nước Nga – Ý Nghĩa và Lịch Sử hình thành Quốc Kỳ Nga

cờ nước nga

Cờ nước Nga (Quốc kỳ Nga) đã có nhiều thay đổi kể từ khi Quốc gia được hình thành. Từ lá cờ oai nghiêm của Sa hoàng Nga đến lá cờ biểu ngữ màu vàng và đỏ nổi bật của Liên Xô, mỗi thời kỳ Quốc kỳ thay đổi là cả một truyền thống hào hùng….