Rủ rê Du Lịch Bụi Nga Mùa lá vàng tháng 10/2019 Rủ rê đi châu Âu (Pháp – Thụy Sĩ – Áo) – dịp 02/09/2019 Lập Team Du lịch Hy Lạp – Pháp – Ý 10/2019